معلم خصوصی

استفاده از معلمان خصوصی یکی از روش های آموزش و یادگیری بوده که امروزه بسیار مورد توجه واقع شده است. بسیاری از افراد عقیده دارند که تنها دانش آموزانی که ضعیف ترند به نیازمند معلم خصوصی می باشند، که متاسفانه تفکری غلط است که در جامعه نهادینه گشته است. در این مقاله سعی داریم سه گروه از افرادی که بیشتر به تدریس خصوصی نیاز دارند را معرفی نماییم.

معلم خصوصی

معلم خصوصی

1-دانش آموزان مستعد:

هر فردی در زمینه خاصی مستعد و قرار هم نیست که همه افراد دارای استعداد یکسان باشند. از همین رو دانش آموزان بهتر است با مشورت با مشاوران درسی استعداد خود را کشف کرده و با کمک گرفتن از دبیران خصوصی آن را پرورش دهند چرا که در کلاس های عمومی نمی توان استعداد تک تک افراد را مورد مطالعه قرار داد.

دانش آموزان مستعد

دانش آموزان مستعد

2- دانش آموزان باهوش:

اگر شما شخصی هستید که از درجه هوشی بالاتری نسبت به دیگران برخوردارید و یا در نزدیکان خود چنین شخصی را می شناسید، حتماً از معلم خصوصی استفاده نمایید. چرا که در کلاس های درس عمومی، مطالبی آموزش داده می شود که در خور فهم همه افراد باشد، اینگونه ممکن است کلاس درس برای دانش آموزان قوی تر ملال آور و خسته کننده شود و به مرور زمان از یادگیری متنفر گردند.

دانش آموزان باهوش

دانش آموزان باهوش

3- دانش آموزان ضعیف:

استفاده از دبیر خصوصی برای دانش آموزانی که در درسی خاص ضعف دارند. این روش آموزشی به این گروه از دانش آموزان کمک می کند که مطالبی که ضعف دارند را بیشتر مورد مطالعه قرار دهند و تمرینات بیشتری در مورد آن ها انجام دهند تا کامل در ذهن آن ها نهادینه گردد.

توجه داشته باشید که بسیاری افراد دیگر نیز ممکن است به دبیر خصوصی نیاز پیدا کنند که ما در این مقاله تنها به  سه گروه اصلی آن ها اشاره نموده ایم. مجموعه سپاه دانش با معرفی برترین معلمین خصوصی سعی کرده انتخاب را برای شما آسان نماید تا به بهترین درجات یادگیری دست یابید.