معلم خصوصی جبر و احتمال
خرداد ۹, ۱۳۹۸

تدریس خصوصی جبر

تدریس خصوصی جبر, یکی از دروس مشکل برای تدریس و آموزش است. جبر در کنار آنالیز و هندسه یکی از سه شاخه اصلی ریاضیات است. و […]
خرداد ۹, ۱۳۹۸

معلم خصوصی جبر

جبر یکی از دروس مشکل برای تدریس و یادگیری است و برای یادگیری این درس باید مدت بیشتری درس بخوانید و تمرینات زیادی حل کنید. بنابر […]