تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی, نیازمند روشهای خاصی است تا باعث ایجاد علاقه دانش آموزان برای یادگیری این درس شود تا دانش آموزان بتوانند نتایج بهتری را در امتحانات و کنکور کسب کنند.

برای مشاهده معلم خصوصی می توانید از سایت الو استاد نیز استفاده نمایید .

بیشتر

درس ادبیات و زبان فارسی یکی از منابع درسی برای امتحانات نهایی و کنکور است. اولین و مهمترین نکته در یادگیری درس ادبیات و زبان فارسی توجه به مطالب پایه است یعنی یادگیری باید از اولین کتاب ادبیات شروع شود و با مطالعه مطالب دروس ادبیات سالهای بعد ادامه یابد چون قواعد و نکات با یکدیگر مرتبط هستند. نکته مهم دیگر توجه به مطالب و نکاتی است که یک معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی در کلاس بیان می کند و ممکن است در کتاب موجود نباشد. با بکار بردن این دو روش دانش آموزان می توانند بر مطالب درسی تسلط یابند تا بتوانند نمره بهتری را کسب کنند.

مطالب و مباحث تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی:

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی شامل : ادبیات و زبان فارسی اول دبیرستان، دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی 1 و 2 می باشد. مطالب و مباحث تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی شامل: ادبیات پایداری،فرهنگ و لغت،حسب و حال، زندگی نامه، سفرنامه، جمله و اجزای آن، ویرایش، شکل های زبان، ویژگیهای فعل، املا، گروه اسمی، ساده نویسی، ضمی، نثر فارسی، ادبیات تمثیلی، بازآفرینی، فیلم نامه، واژگان در زبان، دستور خطی، جمله ساده، ادبیات جهان، نامه نگاری، خاطره نویسی، ادبیات عارفانه، بازنویسی، نمایش نامه، بازگردانی، زبان شناسی، توصیف و … می باشد.

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی 1 و 2 پیش دانشگاهی شامل: ادبیات مشروطه، ادبیات معاصر، کلیات ادبی، طبقه بندی اوزان، قافیه، قواعد قافیه، سبک عراقی و خراسانی، شعر فوزن، تقطیع به ارکان، چگونگی تقطیع شعر به ارکان، اختیارات وزنی، طبقه بندی اوزان، تحلیل نظم و نثر، دوره بازگشت، حرف، هجا، وزن، عرفان و تصوف، ادبیات عامیانه، هجو، هزل و طنز و …. می باشد.

تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی

4 نکته مهم و اساسی در یادگیری درس ادبیات و زبان فارسی:

با فراگیری این موارد دانش آموزان قادر خواهند بود مطالب تشریحی و قواعد مربوط به هر بخش را به خوبی یاد بگیرند و به مهارت کافی در تست زنی کنکور دست یابند.

 1. یادگیری کلمات استفاده شده در متون و اشعار و معانی آنها
 2. یادگیری قواعد درس ادبیات و زبان فارسی مربوط به سالهای مختلف
 3. یادگیری اشعار و نکات قلمرو ادبی، معنایی و زبانی
 4. یادگیری تمامی دروس ادبیات و زبان فارسی سالهای مختلف

مهمترین روشها برای ایجاد و علاقه دانش آموزان درس ادبیات و زبان فارسی:

 • مهمترین نکته در برگزاری کلاس این درس این است که کلاس در ساعات اولیه روز باشد تا دانش آموزان از لحاظ ذهنی آماده تر باشند تا دبیر ادبیات بتواند مطالب درس را بهتر انتقال دهد.
 • علاقه و تجربه دبیر ادبیات فاکتور دیگری است که باعث ایجاد انرژی و علاقه دانش آموز در یادگیری می شود.
 • اهمیت یادگیری این درس در یادگیری دروس و قواعد آن است نه حفظ کردن آن ، دبیران می توانند با استفاده از روشها و تکنیکهای خاص مطالب را به صورت مفهومی و عمقی به شاگردان آموزش دهند.
 • بکار بردن و استفاده از آثار دانشمندان معروف فارسی زبان، ترانه ها و سایر آثار هنری در کلاس درس باعث افزایش بار علمی کلاس می شود.

6 نکته مهم برای مطالعه و تست زنی درس ادبیات و زبان فارسی:

 • از انجا که کسب در صد بالا و یا حتی متوسط این درس می تواند تراز و رتبه داوطلب را در کنکور بالا ببرد یادگیری تمامی کتب سالهای مختلف درس ادبیات و زبان فارسی به یک اندازه دارای اهمیت بوده و تمرینها و مثالهای موجود در کتاب باید مطالعه شود.
 • قواعد و نکات بصورت کامل فرا گرفته شود چون یادگیری این نکات باعث می شود پاسخ بسیاری از تست ها روش شود و جهت شروع تست زنی، کتاب و جزوه اساتید مطالعه شود.
 • زمان از مهمترین فاکتورها در حل تست زنی است، افزایش تست زنی فقط با تمرین و تکرار امکانپذیر است، در کنکوربرای 25 تست ادبیات و زبان فارسی حدود 20 دقیقه زمان در نظر گرفته شده است.
 • برای مهارت در تست زنی درس ادبیات و زبان فارسی بلافاصله بعد از مطالعه، تست های مربوط به هر بخش انجام شود تا مطالب بهتر در ذهن جا بیفتد.
 • یادگیری این درس نیاز به مرور و حل تست فراوان دارد بنابراین برای مطالعه هر روز ساعت معینی برای آن اختصاص داده شود.
 • برای دانش آموزانی که در این درس ضعیف هستند انجام این مراحل در هنگام مطالعه توصیه می شود: و باشرکت در کلاس های تدریس خصوصی کنکور این درس و یادگیری تمامی دروس ادبیات و زبان فارسی، یادگیری دقیق معنی شعرها، فراگیری تاریخ ادبیات، خواندن معنی لغات و املا، مطالعه زبان فارسی و آرایه های ادبی

ویژگی های معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی:

 • از فاکتورهای مهم در انتخاب دبیران و معلمان خصوصی درس ادبیات و زبان فارسی، داشتن تخصص و اطلاعات علمی است و برقرای ارتباط موثر با شاگردان الزامی است.
 • یک معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی می توانند با بکاربردن مطالب ادبی، لطیفه ها و حکایت جالب باعث ایجاد جذابیت در آموزش و یادگیری شاگردان شود.
 • خصوصیات اخلاقی، سن و تجربه معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی از دیگر فاکتور های مهم در امر آموزش است.
 • همانگونه که یادگیری زبان انگلیسی مهم است خواندن و نوشتن صحیح فارسی نیز مهم است یادگیری در این درس کاربردی های فراروانی برای دانش اموزان خواهد داشت بنابراین با بکارگیری آموزش های جانبی در کنار قواعد و متون درس ادبیات به جذابیت این درس می افزاید.
 • معلمان خصوصی ادبیات و زبان فارسی باید تلاش کنند در هر جلسه آموزشی از مطالب تدریس شده از جلسات قبل آزمون بگیرند تا دانش اموزان امادگی بیشتری را در کلاس داشته باشند.
 • با استفاده از مطالب مختلف هنری و فرهنگی، ورزشی و سیاسی معلمان خصوصی ادبیات و زبان فارسی می توانند با شاگردان تبادل نظر داشته و به جذاب شدن کلاس کمک کنند.
 • معلمان می توانند از با استفاده از آثار دانشمندان معروف فارسی، سروده ها و آثار هنری به جذابیت کلاس بیافزایند.

در یادگیری این درس بسیار مهم است که از انباشته شدن مباحث جلوگیری شود و در کنار مطالعه، تست زنی انجام شود و در هر مرحله از مطالعه این درس اگر مشکلی وجو داشت با کمک تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی و یاری از معلمان سپاه دانش اشکالات برطرف شود.

جهت تدریس خصوصی در سپاه دانش ثبت نام نمایید .

کمتر