معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی, با بکارگیری این روشها و استفاده از آنها در موقعیت مناسب آموزشی به پیشرفت و یادگیری دانش آموزان کمک شایان خواهد داشت. یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش بکار نگرفتن روش های نوین در تدریس و آموزش است به همین دلیل کیفیت آموزشی از سطح مطلوبی برخوردا نبوده و دانش آموزان علاقه و توجه لازم را به یادگیری این درس نشان نمی دهند، دلیل این امر به دلیل آشنا نبودن معلمان با روش های نوین در تدریس خصوصی ادبیات و زبان فارسی است.

برای مشاهده معلم خصوصی  می توانید از سایت الو استاد نیز استفاده نمایید .

بیشتر

ادبیات و زبان فارسی یکی از زبان های کهن و غنی دنیاست و از ارزش بالایی برای انتقال مفاهیم معانی برخوردا است و به لحاظ گستردگی واژگان در ردیف زبان های مهم دنیا جا دارد. با نگریستن به جنبه های فرهنگی، علمی و ادبی و تمدن های کهن جهانی، ضرورت آموزش ادبیات و زبان فارسی محسوس می گردد.

ویژگی های معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی:

 • از فاکتورهای مهم در انتخاب دبیران و معلمان خصوصی درس ادبیات و زبان فارسی، داشتن تخصص و اطلاعات علمی است و برقرای ارتباط موثر با شاگردان الزامی است.
 • یک معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی می توانند با بکاربردن مطالب ادبی، لطیفه ها و حکایت جالب باعث ایجاد جذابیت در آموزش و یادگیری شاگردان شود.
 • خصوصیات اخلاقی، سن و تجربه معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی از دیگر فاکتور های مهم در امر آموزش است.
 • همانگونه که یادگیری زبان انگلیسی مهم است خواندن و نوشتن صحیح فارسی نیز مهم است یادگیری در این درس کاربردی های فراروانی برای دانش اموزان خواهد داشت بنابراین با بکارگیری آموزش های جانبی در کنار قواعد و متون درس ادبیات به جذابیت این درس می افزاید.
 • معلمان خصوصی ادبیات و زبان فارسی باید تلاش کنند در هر جلسه آموزشی از مطالب تدریس شده از جلسات قبل آزمون بگیرند تا دانش اموزان امادگی بیشتری را در کلاس داشته باشند.
 • با استفاده از مطالب مختلف هنری و فرهنگی، ورزشی و سیاسی معلمان خصوصی ادبیات و زبان فارسی می توانند با شاگردان تبادل نظر داشته و به جذاب شدن کلاس کمک کنند.
 • معلمان می توانند از با استفاده از آثار دانشمندان معروف فارسی، سروده ها و آثار هنری به جذابیت کلاس بیافزایند.

معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی

آیا می دانید روش تدریس الگوی پیش سازمانده چیست؟

الگوی پیش سازمانده یک مفهوم کلی است که در ابتدا تدریس می آید تا به شاگردان مبحثی که ارائه می شود با مباحث قبلی همان درس مرتبط شود و پایه ای برای ارتباط مفاهیم جدید با مطالب قبلی است. در این روش مطالب از کل به جزء مورد بررسی قرار می گیرند.

 راههای افزایش بالا بردن سطح دانش و جذب دانش آموزان برای یادگیری ادبیات و زبان فارسی:

 • معلم خصوصی درس ادبیات و زبان فارسی می توانند ازمهم ترین روش های نوین در یادگیری از جمله یادگیری از طریق همیاری، شیوه نمایشنامه ای، شیوه بحث گروهی، روش یورش مغزی، الگوی بدیعه پردازی با نوآفرینی و الگوی تفکر استقرایی استفاده کنند.
 • تشویق و ترغیب دانش آموزان برای مطالعه و مرور دروس بعدی که این امر باعث یادگیری بهتر و دقیق تر مطالب می شود و انگیزه خوبی را برای فهم مطالب جدید ایجاد می کند.
 • برطرف کردن هر گونه استرس
 • نظر خواهی از دانش آموزان در مورد روش ها و شیوه های جذاب برای محیط آموزشی و تدریس

انواع محیط های آموزشی:

معلم خصوصی ادبیات و زبان فارسی با ایجاد سه نوع محیط آموزشی می توانند نگرش خاصی را در یادگیری به وجود آورند. این روشها شامل:

 • محیط یادگیری رقابتی
 • محیط یادگیری انفرادی
 • محیط همیاری

محیط یادگیری رقابتی

این محیط آشنا ترین محیط آموزشی است که برای ایجاد چنین فضایی باید نکات زیر در نظر گرفته شود:

 • از رقابت برای ایجاد لذت و مرور درس ها استفاده شود.
 • دانش آموزانی که در رقابت قرار می گیرند دارای توانایی یکسانی باشند.

محیط یادگیری انفرادی

در چنین محیطی هر شخص به تنهایی کار خود را انجام می دهد و معلم تنها مرجع در حل مسائل و رفع مشکلات است.

محیط یادگیری همیاری

در این محیط آموزشی دانش آموزان به جای اینکه معلم را مرجع اصلی قرار دهند همکلاسی های خود را به عنوان یادگیری و مرجع مهم در نظر می گیرند. در این محیط آموزشی دانش آموزان یاد می گیرند که با هم موفق شوند و یا با هم شکست می خورند.

از آنجا که درس ادبیات و زبان فارسی یکی از دروس راهنمایی و دبیرستان و از دروس تعیین کننده در کنکور می باشد برای ارتقا سطح دانش اموزان همانند سایر دروس برای قویتر شدن آن از معلم خصوصی در این زمینه باید استفاده شود.

جهت تدریس خصوصی در سپاه دانش ثبت نام نمایید .

کمتر