تدریس خصوصی حقوق, مهمترین و پرتکرارترین درس های این رشته که شامل حقوق مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق تجارت، متون فقه، اصول فقه و قواعد فقه، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری است را مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. از ویژگی های مهم یک معلم خصوصی حقوق داشتن طرح درس در ذهن و یا به صورت مکتوب، استفاده از ارزیابی چندگانه برای بررسی پیشرفت و ایجاد محیط آموزشی مناسب است.

بیشتر

 

رشته حقوق از پرطرفدارترین و پرمخاطب ترین رشته های گروه علوم انسانی است. این رشته دارای ماهیت جذاب برای کسانی است که علاقه خاصی به استدلال، منطق و درک قوانین و مقررات دارند.

تعریف حقوق

حقوق به مجموعه قواعدی می پردازد که از طریق موسسات اجتماعی یا دولتی، برای تنظیم رفتار، ایجاد و اعمال می شود. و می توان گفت علم حقوق دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است و به مجموعه مقررات و قواعدی گفته می شود که نظم اجتماعی را تامین می کند.

انواع تقسمیات علم حقوقی در تدریس خصوصی حقوق

علم حقوق از لحاظ رابطه به دو دسته ی حقوق خصوصی و عمومی تقسیم می شود. حقوق خصوصی به روابط افراد با یکدیگر می پردازد و حقوقی عمومی حاکم بر رابطه دولت با افرادجامعه است.

حقوق شامل شعبات مختلفی از قبیل: حقوق مدنی که شعبه اصلی حقوق خصوصی، حقوق تجارت، حقوق خانواده  است و حقوق مالکیت فکری از دیگر شعب حقوق خصوصی است.

حقوق عموی به قواعدی که بر روابط دولت  و مردم حکومت می کند و به سازمانهای دولتی نظم می بخشد گفته می شود. حقوق عمومی به دو شعبه حقوق اساسی و حقوق اداری تقسیم می شود.

حقوق جزا به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است و به عنوان رشته حقوقی مجزا در نظر گرفته می شود.

حقوق در ایران

حقوق در ایران متشکل از حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی (حقوق فرانسه) است و می توان گفت که حقوق اسلام، حقوق مذهبی است به این معنی که قواعد آن از منابع وحی سرچشمه گرفته است و وسایل فنی و روش استنباط حکم با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا سیستم کامن لا.

تدریس خصوصی حقوق

انواع شاخه های علم حقوق

 1. کلیات
 2. حقوق خصوصی
 3. حقوق عمومی
  حقوق عمومی به تنظیم قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و روابط بین مردم و دولت و مقررات مربوط به سازمان های دولتی می پردازد. مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور قانون اساسی است. حقوق عمومی به شاخه های حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین الملل عمومی تقسیم بندی می شود.
 4. حقوق کیفری و جرم شناسی
  1. حقوق کیفری
  2. جرم شناسی
 5. حقوق بین الملل
  1. حقوق بین الملل عمومی
  2. حقوق بین الملل خصوصی

دروس پایه و تخصصی رشته حقوق

دروس پایه شامل: مقدمه علم حقوق، حقوق جزای عمومی، عربی، حقوق اساسی، حقوق مدنی، مبانی علم اقتصاد، مالیه عمومی، مبانی جامعه شناسی.

دروس اصلی و تخصصی: آئین دادرسی مدنی ، متون حقوقی، حقوق بین المللی عمومی، حقوق سازمانهای بین المللی، حقوق اداری، اصول فقه، متون فقه، حقوق تجارت، آئین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، حقوق جزای عمومی،  قواعد فقه، حقوق تطبیقی، ادله ثبات دعوی حقوق بین المللی خصوصی، حقوق کار، پزشکی قانونی، کار تحقیقی .فراگیری و تسلط بر زبان عرب و فرانسه هم به اغلب دانشجویان حقوق توصیه می‏شود .

توانایی های لازم رشته حقوق

قدرت استدلال، فن بیان خوب، جسارت و خلاقیت ذهنی لازمه موفقیت در این رشته است. از آنجا که علم حقوق امروزی با روانشناسی، علوم فلسفه و جامعه شناسی آمیخته شده است یک حقوقدان باید از علوم اطلاعات کافی داشته باشد. یک حقوقدان باید بتواند با زبان سلیس و روان کسانی را مورد خطاب قرار می دهد و یا دادگاهی که مامور رسیدگی به دعواست را قانع کند و برای این مهارت نیاز است که به زبان وادبیات فارسی مسلط باشد و اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد.

تدریس خصوصی حقوق جزا

حقوق جزا یا حقوق جنایی یا حقوق کیفری شاخه ای از حقوق عمومی می باشد که به بررسی حمایت های دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه پرداخته می شود. حقوق جزا به دو شاخه حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم بندی می شود.

 • حقوق جزای عمومی به بررسی مفهوم جرم، مجرم و مسئولیت کیفری و مجازات و اقدامات تربیتی و تامینی می پردازد.
 • حقوق جزای اختصاصی یکایک جرائم و عناصر اختصاصی تشکیل دهنده هر یک از جرائم و مجازات مربوطه را بررسی می کند.

زمینه های شغلی رشته حقوق

یک از زمینه های شغلی رشته حقوق وکالت است که لازمه آن موفقیت در آزمون کانون وکلا و اخذ پروانه وکالت است. از دیگر زمینه های شغلی این رشته قضاوت است که لازمه موفقیت در آن موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه ی شفاهی آن است.

مشاوره حقوقی از دیگر عناوین شغلی این رشته است که از طریق آزمون استخدامی ادارات صورت می گیرد. عنوان سر دفتری نیز از طریق آزمون خاص آن امکانپذیر است.

کمتر